Felhasználási Feltételek

1. Bevezetés

 

1.1. Jelen felhasználási feltételek a KIKA International Szolgáltató Kft. (székhely: 1112 Budapest Budaörsi út 161., cégjegyzékszám: 01-09-363317, adószám: 10954618-2-43, elektronikus elérhetőség: szabo@gift-sweet.hu) (a továbbiakban: „Üzemeltető”) által üzemeltetett https://kikakft.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) felhasználására vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

1.2. Az Üzemeltető, mint a Caffè Vergnano márka kizárólagos magyarországi importőre a Weboldalon prémium minőségű szemes, őrölt, kapszulás, pod-os kávé, prémium minőségű tea, kiegészítő termékek, kávégépek, kotyogós kávéfőzők, tejhabosítók és marketing eszközök megrendelését teszi lehetővé vendéglátó vállalkozások, valamint irodák számára.

 

2. A Szolgáltatás sajátosságai és üzemeltetése

 

2.1. Jelen Weboldal működtetésével Üzemeltető az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújt.

2.2. A Weboldal adatbázisa a felhasználók által az ajánlatkérő űrlap kitöltésével kért ajánlatokat, a belépést követően összeállított vásárlói kosarat tartalmazza, illetve esetenként tartalmazhat tájékoztató jellegű leírásokat, ezért az Üzemeltető a Weboldalon közöltek pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal.

2.3. A Weboldalt minden felhasználó kizárólag saját felelősségére és kockázatára használhatja. Az Üzemeltető semmilyen esetben sem felel a rajta kívül álló okkal (például az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért, károkért és ezek következményeiért, ideértve a Weboldal használata során küldött üzenetek megsemmisüléséért, késedelmes megérkezéséért vagy az ezek által akármilyen módon okozott károkért.

2.4. Az Üzemeltető megtesz mindent annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok védelmét biztosítsa, ezért a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz.

Ugyanakkor az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemeltető birtokában lévő adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, illetve minden egyéb hacker-tevékenységet is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások tanúsítója a felelős, ezért az Üzemeltető a felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Weboldalon jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően lépéseket tesz az információ eltávolítása vagy a hozzáférés ellehetetlenítése érdekében. Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogsértés esetén az illetékes hatóságoknak minden segítséget megad a jogsértő magatartást kifejtő személy(ek) kilétének megállapítása, illetve a jogsértés további folytatásának megakadályozása érdekében.

2.5. Az egyes felhasználók által a Weboldalon tett vállalásokért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel.

2.6. A felhasználók által a Weboldalon közölt információk valósságáért és helyességéért az Üzemeltető nem felel.

 

3. A Weboldal használatának feltételei és belépés

 

3.1. A felhasználók részére az Üzemeltető az alábbi feltételek együttes teljesülésétől függően teszi lehetővé a Weboldal használatát:

 1. A Weboldal kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak és jogos érdekeinek sérelme nélkül, illetve a jelen felhasználási feltételek betartása mellett használható;
 2. a Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel az Üzemeltető vagy az érintett személy előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül (a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételén kívül);
 3. tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását vagy károsodását célozza, illetve, ha egyébként veszélyezteti a Weboldal működtetését;
 4. tilos a Weboldalt felhasználók személyes és egyéb adatainak marketing vagy más, a Weboldal rendeltetésszerű használatától eltérő célú felhasználása, illetve gyűjtése.

3.2. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott korlátok között, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) jog- és cselekvőképességre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett bárki a Weboldal felhasználója lehet, aki elfogadja és betartja a benne foglaltakat, illetve Magyarország vonatkozó, hatályos jogszabályait, és a Netikettet.

Bizonyos szolgáltatások kizárólag ajánlatot kérő felhasználók számára érhetőek el. A Weboldalon nyújtott, belépéshez kötött szolgáltatások igénybevételére kizárólag jogi személy törvényes képviselője/jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője jogosult.

3.3. A felhasználó a Weboldalon feltüntetett ajánlatkérő űrlap hiánytalan kitöltésével ajánlatot kérhet az Üzemeltető szolgáltatásainak igénybevételére. Az ajánlatkérő űrlap kitöltése során a felhasználó az alábbi adatokat köteles illetve opcionális adat esetében jogosult megadni: Név; Cég neve (opcionális); E-mail cím; Telefonszám. Az űrlapon opcionálisan szöveges üzenet helyezhető el.

Az ajánlatkérés helyének meghatározása során a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Iroda
 • Hotel
 • Étterem
 • Kávézó
 • Pékség
 • Dohánybolt
 • Benzinkút
 • Egyéb

A kávé típusára vonatkozóan a felhasználó az alábbi lehetőségeket jelölheti meg:

 • Szemes
 • Kapszulás
 • Pod-os

Az ajánlatkérő űrlapon a felhasználó nyilatkozhat arról, hogy rendelkezik-e kávégéppel vagy kávégép kihelyezéssel együtt kér ajánlatot.

Az ajánlatkérő űrlapon az átlagos napi kávé fogyasztásra (csésze) vonatkozóan a felhasználó az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • <10
 • 10-30
 • 30-50
 • 50-100
 • 100<

Az ajánlatkérő űrlap kitöltését és az ”Ajánlatot kérek” gomb használatát követően az Üzemeltető a felhasználó e-mail címére haladéktalanul megküldi belépéshez szükséges felhasználónevet, valamint jelszót.

3.4. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy felhasználó valótlan adatokkal, vagy több alkalommal kér ajánlatot, az adott felhasználó Weboldalhoz történő hozzáférését korlátozhatja vagy megtagadhatja.

3.5. Az ajánlatkéréskor nem élő, vagy egyéb okból nem megfelelő postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében előálló bármilyen kárért, adatvesztésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az egyes felhasználónevek és jelszavak titkosságának megőrzése teljes mértékben az adott felhasználó felelőssége. Az egyes felhasználókat terheli továbbá a teljes felelősség az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás igénybevételével összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A felhasználók kötelesek az Üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni a belépéshez szükséges felhasználónév vagy jelszó bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználónevek vagy jelszavak felhasználók tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A felhasználó ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját felhasználónevének vagy jelszavának illetéktelen használatával az Üzemeltető, vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

3.6. Az Üzemeltető az inaktív felhasználói fiókokat 3 hónap elteltét követően törölheti a Weboldalról. A felhasználói fiók törlése előtt az Üzemeltető saját döntése szerint felhívhatja a törlésre a felhasználó figyelmét, és lehetőséget biztosíthat a felhasználói fiókjának aktiválására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az inaktív fiók törléséből adódó esetleges kárért, adatvesztésért.

 

4. A Weboldal működése

 

4.1. Belépés, elfelejtett jelszó

4.1.1. A felhasználó az Üzemeltető által az e-mail címére megküldött felhasználónévvel, vagy az e-mail címével, valamint az Üzemeltető által az e-mail címére megküldött jelszó megadásával léphet be a Weboldalra, a Weboldal belépéshez kötött szolgáltatásainak igénybevétele érdekében. A belépést megelőzően az ”Emlékezz rám” funkció használatával a belépéshez szükséges adatok elmenthetőek a további belépések megkönnyítése érdekében.

4.1.2. Az ”Elfelejtett jelszó?” hivatkozásra kattintva a felhasználó felhasználói nevének, vagy e-mail címének megadásával az ”Új jelszó igénylése” gomb használatával új jelszót igényelhet. Ezt  követően az Üzemeltető hivatkozást küld a felhasználó által korábban megadott e-mail címre, amelynek segítségével új jelszót hozhat létre.

4.2. Felhasználói fiók kezelése

A felhasználó a belépést követően a ”Fiókom” fül alatt megtekintheti felhasználói fiókját. A fülre kattintva a ”Vezérlőpult” felületét nyitja meg. A ”Vezérlőpult” felületén megtekintheti az általa korábban leadott rendeléseket, számlázási- illetve szállítási címet adhat hozzá felhasználói fiókjához, valamint lehetősége van a felhasználói fiókjához tartozó adatainak szerkesztésére.

4.2.1. Rendelések megtekintése

A felhasználói fiókon belül a ”Rendelések” felületen a felhasználó megtekintheti az általa korábban leadott rendeléseket.

4.2.3. Számlázási- illetve szállítási cím hozzáadása, módosítása

A felhasználó a felhasználói fiókon belül a ”Címek” felületen számlázási- illetve szállítási címet adhat hozzá felhasználói fiókjához, valamint lehetősége van a már megadott számlázási- illetve szállítási címek módosítására. A hozzáadott számlázási- illetve szállítási címek a fizetés során alapértelmezett címekként automatikusan felhasználásra kerülnek.

4.2.3.1. Számlázási cím hozzáadása

A felhasználó a ”Számlázási cím” mellett feltüntetett ”Hozzáad” szóra kattintva számlázási címet adhat hozzá felhasználói fiókjához. Ennek során az alábbi adatokat köteles, illetve opcionális adatok esetében jogosult megadni: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (opcionális); Ország; Utca, házszám; Emelet, lépcsőház, lakás, stb. (opcionális); Város; Irányítószám; Telefonszám; E-mail cím. Az adatok megadását követően a ”Cím mentése” gomb használatával rögzítheti számlázási címét.

4.2.3.2. Szállítási cím hozzáadása

A felhasználó a ”Szállítási cím” mellett feltüntetett ”Hozzáad” szóra kattintva szállítási címet adhat hozzá felhasználói fiókjához. Ennek során az alábbi adatokat köteles, illetve opcionális adatok esetében jogosult megadni: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (opcionális); Ország; Utca, házszám; Emelet, lépcsőház, lakás, stb. (opcionális); Város; Irányítószám. Az adatok megadását követően a ”Cím mentése” gomb használatával rögzítheti szállítási címét.

4.2.4. Fiókadatok szerkesztése

A felhasználó a ”Fiókadatok” felületen az alábbi adatok megadására köteles: Vezetéknév; Keresztnév; Megjelenítendő név; E-mail cím. A felhasználó köteles szegmens választására. A felületen a felhasználónak lehetősége van a felhasználói fiókjához tartozó jelszó módosítására. A jelszó megváltoztatása során a felhasználó a jelenlegi- és az új jelszó megadását, valamint az új jelszó megerősítését követően a ”Módosítások mentése” gomb használatával rögzítheti új jelszavát.

4.3. Termék megrendelése

A felhasználó a belépést követően ”Termékeink” fül alatt böngészhet a termékkategóriák, azon belül a termékek között. A felhasználónak lehetősége van rendelést leadni. A megrendelni kívánt, kiválasztott termékre kattintva a felhasználó megadja a kívánt mennyiséget, majd a ”KOSÁRBA TESZEM” gomb használatával vásárlói kosarába helyezi a kijelölt termék(ek)et.

A Weboldalon található bevásárlókosár ikonra kattintva megtekintheti kosara tartalmát, frissítheti kosarát, kuponkódot adhat meg, kupont válthat be, valamint véglegesítheti a rendelését.

A kosár kimutatja a termék árát, a részösszeget, a szállítás (házhoz szállítás) költségét, valamint a rendelés összköltségét, forintban meghatározva. A kosár felületén a felhasználó Ország,  Város, valamint Irányítószám megadását követően a ”Frissítés” gomb használatával kiszámíthatja a szállítási díj költségét. A felhasználó ezt követően a ”Tovább a pénztárhoz” gomb használatával a pénztár felületére vált.

Amennyiben a felhasználó korábban nem adott meg számlázási adatokat, a pénztár felületén az alábbi adatok megadására köteles illetve opcionális adatok esetében jogosult: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (opcionális); Ország; Utca, házszám; Emelet, lépcsőház, lakás, stb. (opcionális); Város; Irányítószám; Telefonszám; E-mail cím.

Amennyiben a számlázási címtől eltérő címre kéri felhasználó a termék szállítását, az alábbi adatok megadására köteles, illetve opcionális adatok esetében jogosult: Vezetéknév; Keresztnév; Cégnév (opcionális); Ország; Utca, házszám; Emelet, lépcsőház, lakás, stb. (opcionális); Város; Irányítószám.

A felhasználó jogosult rendelési jegyzetek formájában a rendeléssel, szállítással kapcsolatos megjegyzéseit közölni az Üzemeltetővel.

A felhasználó megválasztja az általa preferált fizetési módot, mely lehet online, bankkártyás fizetés vagy a fizetésre sor kerülhet az átvételkor készpénzzel.

A felhasználó a rendelés véglegesítéseként a ”Megrendelés elküldése” gomb használatával adhatja le rendelését.

 

5. A Weboldalhoz fűződő szellemi alkotások

 

5.1. A Weboldalon megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon megjelenített képeket, logót, grafikát, a Weboldal kialakítását, szerkesztési elvét, illetve a Weboldal üzemeltetése során felhasznált szoftveres és egyéb megoldásokat) az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, és az a Weboldal rendeltetésszerű használatával járó képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, valamint a nem kereskedelmi célból történő lementésen, vagy kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül. A https://kikakft.hu/ domain az Üzemeltető tulajdonában áll. Az https://kikakft.hu/ megnevezés kizárólag az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulásával használható fel a Weboldalon kívül.

5.2. Amennyiben a felhasználó a saját weboldalán a Weboldal bármely részére mutató linket kíván elhelyezni, a következő feltételeket köteles betartani:

 1. a) A link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása vagy frame-ek használata nem lehetséges;
 2. b) a linkelő weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy az Üzemeltető javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, illetve, hogy a linkelő weboldal és a Weboldal között bármilyen kapcsolat fennállna;
 3. c) a linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a Weboldalról vagy az Üzemeltetőről;
  d) a linkelő weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat;
 4. e) a linkelő weboldal tartalmáért az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem felel.

 

6. Hirdetések

 

6.1. A Weboldalon megjelenő hirdetések tartalmáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. Az Üzemeltető a hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a hatályos Reklámetikai Kódex rendelkezéseit.

 

7. A Weboldal aloldalairól elérhető más oldalak

7.1. A Weboldal esetenként harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa hivatkozott oldal harmadik személyek jogait, vagy a hatályos jogszabályokat, illetve etikai normákat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Az Üzemeltető az általa használt harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

8. Felelősség a jelen felhasználási feltételek megszegéséért

8.1. Az Üzemeltető jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen felhasználási feltételek rendelkezéseibe ütközik. Az Üzemeltető jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető felhasználóról rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen felhasználási feltételek megsértésének további szankciójaként az Üzemeltető a jogsértő felhasználót meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Weboldal felhasználói közül.

8.2. A jelen pontban foglalt szankciók alkalmazására az Üzemeltető egyoldalúan, indoklási kötelezettség nélkül jogosult.

8.3. Amennyiben bármely felhasználó megszegi a jelen felhasználási feltételeket, és ezzel összefüggésben harmadik személy vagy hatóság igényt támaszt, vagy eljárást indít, az adott felhasználó az ezekkel kapcsolatosan felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kárt köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni. A visszaélést elkövető felhasználó vállalja továbbá, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt cselekményt megtesz a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben, valamint az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

 

9. Testre szabható funkciók

 

9.1. A Weboldalon történő belépést követően lehetőség nyílik arra, hogy a felhasználó az igényei és lehetőségei szerint rendeléseket adhasson le. Üzemeltető ugyanakkor semmilyen kötelezettséget nem vállal egyetlen, a Weboldalon megjelenített tartalom tekintetében sem, ezekkel kapcsolatban a felhasználót semmilyen különleges jog nem illeti meg. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely felületét, aloldalát, elemét bármikor módosítsa vagy törölje az azt követő felhasználók előzetes értesítése nélkül.

 

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A felhasználó a Weboldal betöltésével és böngészésével feltétel nélkül elfogadja jelen felhasználási feltételeket.

10.2. Az Üzemeltető bármikor jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal megjelenítése, böngészése a módosítások elfogadását jelenti. A jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Weboldal nyitóoldaláról elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

10.3. A jelen felhasználási feltételekben nem rögzített kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai az irányadóak.

 

Keltezés: Budapest, 2020. július 31.

1112 Budapest Budaörsi út 161.

+36 20 421-6716

iroda@kikakft.hu